Verhuur via Vestia
www.vestia.nl

Vestia
Postbus 29013
3001 GA Rotterdam
Telefoon 088 124 24 24
woonservice@vestia.nl
Een woning via Vestia?
Vestia biedt woonservice aan de bewoners van circa 89.000 woningen in het hele land. De woningen zijn verdeeld over de lokale corporaties, die werken in hun eigen wijken en buurten. Zij kennen de situatie ter plekke goed en hebben rechtstreeks contact met het lokale bestuur, plaatselijke organisaties en vooral met bewoners. Vestia Zuid Nederland verzorgt en verhuurt en beheert ongeveer 8.000 woningen verspreid over ruim 40 gemeenten in Nederland. Eindhoven valt onder vestiging Tilburg van Vestia Zuid Nederland.

Wat voor woningen kan ik vinden?
Op dit moment heeft Vestia 235 woningen in Eindhoven. U kunt bij ons sociale en vrije sector woningen huren. Aan de Boschdijk in Eindhoven verhuren wij 55 sociale huurwoningen. In het complex Quadrant aan de Sterkenburg verhuurt Vestia Zuid Nederland 63 vrije sector woningen. In de wijk Meerhoven kunt u nieuwbouw appartementen huren, die onderdeel zijn van project Meerrijk. Op de website www.meerrijk.nl en in de brochure leest u hier alles over.

Hoe kan ik me inschrijven?
Als u op zoek bent naar een huurwoning van Vestia dan kunt u zich bij Woonbedrijf.com inschrijven als woningzoekende. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich bij Woonbedrijf gratis inschrijven via het inschrijfformulier op de website www.woonbedrijf.com. Na inschrijving ontvangt u altijd een bevestiging met daarbij uw inschrijfnummer en wachtwoord.

Vestia hanteert voor de vrije sector woningen een wachtlijst waarop u zich vooraf kunt aanmelden als belangstellende. Kenmerkend voor deze aanmeldcomplexen is dat vanwege de huurprijs (boven de huursubsidiegrens) een ander/ hoger inkomenscriterium van toepassing is. Het gaat dan om ’t Quadrant en appartementen in Meerrijk. Wanneer u interesse heeft dan kunt u ons mailen via zuidnederland@vestia.nl of bellen met onze klantenservice via telefoonnummer 0900 - 8055 (0,04 eurocent per minuut).

Hoe kom ik in aanmerking?
Als woningzoekende dient u zelf actief te reageren op woningen die voldoen aan uw eisen. Het aanbod van beschikbare woningen van Vestia wordt continue aangepast op de website. Iedere beschikbare woning wordt tenminste vijf werkdagen gepubliceerd. U kunt op maximaal drie woningen tegelijkertijd reageren uit het aanbod van Vestia en Woonbedrijf.

Bij iedere woning staat de start en het einde van de publicatiedatum aangegeven. U wordt geïnformeerd over alle bijzonderheden van die woning. Tevens is de advertentie voorzien van een woningplattegrond en foto’s over de woonomgeving en de wijk. U kunt uw keuze voor een bepaalde woning rechtstreeks via de website aangeven met uw inschrijfnummer en wachtwoord. Indien u gereageerd heeft op een woning kunt u online in uw persoonlijke pagina uw real-time positie zien ten opzichte van andere woningzoekenden die gereageerd hebben.

Service voor senioren
Voor woningzoekenden van 55 jaar en ouder heeft Woonbedrijf een gratis service: het automatische reactieverzoek. Een automatisch reactieverzoek houdt in dat u bij Woonbedrijf eenmalig vooraf maximaal 3 wooncomplexen kenbaar maakt waar u graag zou willen wonen. Wanneer een woning vrijkomt uit één van die complexen dan wordt voor u automatisch een reactie verzonden. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

In principe is bij Woonbedrijf uw inschrijftijd bepalend voor het toewijzen van de vrijkomende woningen. De inschrijftijd is de duur van uw registratie als woningzoekende bij Woonbedrijf.

Het belangrijkste criterium voor de volgorde van de lijst bij de vrije sectorwoningen is de wachttijd. Met de wachttijd bedoelen we de duur van uw registratie als woningzoekende op de kandidatenlijst voor een vrij te komen vrije sector woning.

Wat zijn mijn kansen?
U kunt uw kansen op toewijzing van de woning waarop u reageert altijd direct zelf zien wanneer u online inlogt op uw persoonlijke pagina. In het woningbezit en in de advertenties staan per complex de gemiddelde inschrijfduur bij het toewijzen van een woning. Het ene wooncomplex is gewilder dan het andere en zo kan het voorkomen dat er een woning wordt toegewezen aan een woningzoekende met een inschrijftijd van zelfs minder dan een jaar.